To find out about upcoming events, sales and news, please join our mailing list, or follow us on Instagram and our blog.

For any questions or inquiries please fill in the contact form:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Subscribe me to the newsletter

A: Rúa México, 39, Local 15. CP 36204 Vigo, Pontevedra (Spain)

E: info@ ojeastudio.com

T: +34 629 784 374

 

Axudas á promoción do emprego autónomo
Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro

CaptureCapture

Acollidos ás subvencións aos obradoiros artesáns
para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices
da convocatoria 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
Xunta de Galicia