To find out about upcoming events, sales and news, please join our newsletter, or follow us on Instagram and our blog.

For any questions or inquiries please fill in the contact form:

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  A: Rúa Martín Alonso Pinzón, 15. CP 36208 Bouzas, Vigo, Pontevedra (Spain)
  E: info@ojeastudio.com
  T: +34 629 784 374

  Axudas á promoción do emprego autónomo
  Operación cofinanciada pola Unión Europea
  PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
  Obter formación e un emprego de calidade
  O FSE Inviste no teu futuro

  Acollidos ás subvencións aos obradoiros artesáns
  para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices
  da convocatoria 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
  Xunta de Galicia


  Proxecto cofinanciado #comercio360